kaptenen
nej   Garowe, Nugaal, Somalia
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
372 ngày từ lần cấm cuối
Four 2 Thg08, 2021 @ 3:25am 
LOL nice vac / game ban.
kungen banditcamp.com 4 Thg9, 2020 @ 2:01pm 
-rep fat ♥♥♥♥ you got herpes ♥♥♥♥♥
_24 26 Thg08, 2020 @ 11:38pm 
⚡ ↕ 👔 Many of the characters are fools and they are always playing
🎈 ↕ 🐊 tricks on me and treating me badly.
🐟 ↕ 💃 -- Jorge Luis Borges, from "Writers on Writing" by Jon Winokur 🎁🥗💗
JFE_4 24 Thg08, 2019 @ 11:15am 
💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚
═════════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════════════

      🌟 Banned by ZONERBOT​.XY​Z 🌟
       We're banning faster than A​imware!

        Ban date: 2019-08-24 20:15:51

═════════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════════════
💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚
kru 15 Thg08, 2019 @ 2:42pm 
+rep freekiller
dromedaren 28 Thg06, 2019 @ 4:55pm 
dö.