เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
9 of 30 (30%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ::


รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 19 พ.ค. @ 7:55am

Win in online game

Bankrupt your opponents and win in online game
ปลดล็อค 19 พ.ค. @ 7:23am

Paid a rent of $500+

Get a rent of at least $500
ปลดล็อค 20 พ.ค. @ 7:06am

Paid a rent of $1400+

Get a rent of at least $1400 in a game
ปลดล็อค 19 พ.ค. @ 7:55am

Win in 4 players online game

Play against 4 players in online game and manage to win
ปลดล็อค 20 พ.ค. @ 6:22am

Owned 4 stations in online game

Manage to buy all 4 subway stations in online game
ปลดล็อค 19 พ.ค. @ 7:42am

Went to jail 5 times per game

Go to jail at least 5 times before the game ends
ปลดล็อค 19 พ.ค. @ 1:35am

Achieved monopoly on 2 color groups

Buy/Trade any 2 color set properties
ปลดล็อค 19 พ.ค. @ 7:24am

Build 20 houses

Build 20 houses. You need to have at least 2 color sets to do that
ปลดล็อค 19 พ.ค. @ 7:26am

Build 25 houses

Build 25 houses. You need to have at least 3 color sets to do thatSaved 80% of property in auction

Buy a property cheap by auction it and manage to but it for 80% off

Win in 4 players solo game against hard robots

Win against 3 hard robots in solo game

Win 10 solo games vs hard robot(s)

You have to beat hard robot(s) in 10 solo games
0 / 10

Win 30 solo games against hard robots

You have to win 30 times against hard robots
0 / 30

Win in 3 online games in a row

Win in 3 online games in a row. Note that if if lost or exit a game, it will reset your progress
2 / 3

Win 10 online games in a row

Try to win in 10 online games in a row. Note that if you exit a game, your progress will be reset
2 / 10

Win in 3 solo games in a row vs hard robots

You have to win in 3 solo games in a row against hard robots
0 / 3

Win in 10 solo games in a row vs hard robots

You have to win in 10 solo games in a row against hard robots
0 / 10

Win in 20 online games

You have to win 20 times in a online game. No need to be in a row
2 / 20

Win in 50 online games

You have to win 50 times in a online game. No need to be in a row
2 / 50

Win in 100 online games

You have to win 100 times in a online game. No need to be in a row
2 / 100

Achieved monopoly on 3 color groups

Buy/Trade any 3 color set properties

Achieved monopoly on 4 color groups

Buy/Trade any 4 color set properties

Achieved monopoly on 5 color groups

Buy/Trade any 5 color set properties

Achieved monopoly on 6 color groups

Buy/Trade any 6 color set properties

Achieved monopoly on 7 color groups

Buy/Trade any 7 color set properties

Achieved monopoly on 8 color groups

Buy/Trade any 8 color set properties

Win in 4 players solo game in 20 minutes

Make a solo game for 4 players and win the game in 20 minutes

Win in 4 players online game in 20 minutes

Join or create online game for 4 players and win the game in 20 minutes

Win in 4 players online game in 10 minutes

Join or create online game for 4 players and win the game in 10 minutes

Win in online game finishing with $10 000+

Join or create online game and win, finishing with $10 000+