3L_M3N0L
Eric   Venezuela
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 22 giờ, 55 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
THANKS HEMSTER
Vật phẩm muốn trao đổi
864
Vật phẩm đã sở hữu
506
Trao đổi đã thực hiện
455
Giao dịch tại chợ
Five Seven FT Blaze
XM blue leaf ST FN
Trưng bày thành tựu
686
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
1,403
Giờ đã chơi
142
Thành tựu
CS:GO ranks
Sliver I ✓
Silver II ✓
Silver III ✓
Silver IV ✓
Silver Elite ✓
Silver Elite Master ✓
Gold Nova I ✓
Gold Nova II ✓
Gold Nova III ✓ (RN)
Gold Nova Master ✓
Master Guardian I ✓
Master Guardian II
Master Guardian Elite
Distinguished Master Guardian
Legendary Eagle
Legendary Eagle Master
Supreme Master First Class
Global Elite

Hoạt động gần đây

0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg11
64 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg11
17.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg10
The Penrose Triangle 17 Thg01 @ 1:20pm 
to call eric racist is like calling bo burnham self centered. You missed the joke.
KITHtheBRAND123 16 Thg01 @ 8:41pm 
-rep racist♥♥♥♥♥
LordKennen_ 15 Thg12, 2017 @ 9:28pm 
added for butterfly you sell at Opskins
Durako✯乡 12 Thg12, 2017 @ 9:16am 
te quiero hacer mio menoll:steamhappy:
Durako✯乡 12 Thg12, 2017 @ 9:16am 
hablame amiguito :D
The Penrose Triangle 10 Thg12, 2017 @ 1:41pm 
Doesn't own Wallpaper engine. A true sinner.