3L_M3N0L
Eric   Venezuela
 
 
Just remember: "Second boys will be first choice"
Rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
THANKS HEMSTER
Vật phẩm muốn trao đổi
930
Vật phẩm đã sở hữu
508
Trao đổi đã thực hiện
477
Giao dịch tại chợ
Five Seven FT Blaze
XM blue leaf ST FN
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Trò chơi yêu thích
CS:GO ranks
Sliver I ✓
Silver II ✓
Silver III ✓
Silver IV ✓
Silver Elite ✓
Silver Elite Master ✓
Gold Nova I ✓
Gold Nova II ✓
Gold Nova III ✓ (RN)
Gold Nova Master ✓
Master Guardian I ✓
Master Guardian II
Master Guardian Elite
Distinguished Master Guardian
Legendary Eagle
Legendary Eagle Master
Supreme Master First Class
Global Elite

Hoạt động gần đây

1,569 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg03
0.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg01
0.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg08, 2022
Shro+ 30 Thg05, 2022 @ 11:39am 
-rep no way he got past silver elite. Straight liar.
Солевой челик 1 Thg12, 2021 @ 4:35pm 
Sup! lets play CSGO💓
Tygrameena 13 Thg07, 2021 @ 11:25pm 
add me, its important
NEQATIF 31 Thg05, 2021 @ 1:02am 
hi mate, can you add me? just for a quick chat
ikudonuliwy 29 Thg05, 2021 @ 5:12am 
sup bro, lets play together, send me a friend request pls
76561198147728038 17 Thg11, 2020 @ 5:00am 
🛡🛡🦎❤️⬛️🔥🔥🔥💀🤜🤜🤛🤛💀🔥🔥🔥⬛️❤️🦎🛡🛡
============================================
🦎 +rep good player🦎
Added for team talk
============================================
🛡🛡🦎❤️⬛️🔥🔥🔥💀🤜🤜🤛🤛💀🔥🔥🔥⬛️❤️🦎🛡🛡