3L_M3N0L
Eric   Venezuela
 
 
Just remember: "Second boys will be first choice"
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
THANKS HEMSTER
Vật phẩm muốn trao đổi
922
Vật phẩm đã sở hữu
506
Trao đổi đã thực hiện
455
Giao dịch tại chợ
Five Seven FT Blaze
XM blue leaf ST FN
Trưng bày thành tựu
771
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
1,531
Giờ đã chơi
144
Thành tựu
CS:GO ranks
Sliver I ✓
Silver II ✓
Silver III ✓
Silver IV ✓
Silver Elite ✓
Silver Elite Master ✓
Gold Nova I ✓
Gold Nova II ✓
Gold Nova III ✓ (RN)
Gold Nova Master ✓
Master Guardian I ✓
Master Guardian II
Master Guardian Elite
Distinguished Master Guardian
Legendary Eagle
Legendary Eagle Master
Supreme Master First Class
Global Elite

Hoạt động gần đây

1,531 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg05
6.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg04
67 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg03
hex 24 Thg04 @ 2:31pm 
hey me and my buddy are doing a bet to see who can get 1000 steam comments first lmao. can u comment a few times on my profile? i'll return the favour if you want. thank you :)
🚙 ღ 🚗 I didn't do it! Nobody saw me do it! Can't prove anything!
📀 ღ 🌏 -- Bart Simpson 👑💙🏀
KITHtheBRAND123 16 Thg01, 2018 @ 8:41pm 
-rep racist ♥♥♥♥
Durako✯乡 12 Thg12, 2017 @ 9:16am 
te quiero hacer mio menoll:steamhappy:
Durako✯乡 12 Thg12, 2017 @ 9:16am 
hablame amiguito :D
Prismic. 10 Thg12, 2017 @ 1:41pm 
Doesn't own Wallpaper engine. A true sinner.