3L_M3N0L
Eric   Venezuela
 
 
Just remember: "Second boys will be first choice"
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
THANKS HEMSTER
Vật phẩm muốn trao đổi
944
Vật phẩm đã sở hữu
507
Trao đổi đã thực hiện
459
Giao dịch tại chợ
Five Seven FT Blaze
XM blue leaf ST FN
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Trò chơi yêu thích
CS:GO ranks
Sliver I ✓
Silver II ✓
Silver III ✓
Silver IV ✓
Silver Elite ✓
Silver Elite Master ✓
Gold Nova I ✓
Gold Nova II ✓
Gold Nova III ✓ (RN)
Gold Nova Master ✓
Master Guardian I ✓
Master Guardian II
Master Guardian Elite
Distinguished Master Guardian
Legendary Eagle
Legendary Eagle Master
Supreme Master First Class
Global Elite

Hoạt động gần đây

1,567 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg04
2.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg07, 2020
6.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg04, 2020
ウェイク Wake#kararuby.0005 17 Thg11, 2020 @ 5:00am 
🛡🛡🦎❤️⬛️🔥🔥🔥💀🤜🤜🤛🤛💀🔥🔥🔥⬛️❤️🦎🛡🛡
============================================
🦎 +rep good player🦎
Added for team talk
============================================
🛡🛡🦎❤️⬛️🔥🔥🔥💀🤜🤜🤛🤛💀🔥🔥🔥⬛️❤️🦎🛡🛡
saicin 13 Thg11, 2020 @ 9:28am 
+rep add me
3L_M3N0L 21 Thg07, 2020 @ 1:28pm 
ay gordo gracias
DG-O 144hz 21 Thg07, 2020 @ 1:28pm 
+rep
hex 24 Thg04, 2020 @ 2:31pm 
hey me and my buddy are doing a bet to see who can get 1000 steam comments first lmao. can u comment a few times on my profile? i'll return the favour if you want. thank you :)
_35 9 Thg04, 2020 @ 8:39pm 
🚙 ღ 🚗 I didn't do it! Nobody saw me do it! Can't prove anything!
📀 ღ 🌏 -- Bart Simpson 👑💙🏀