เหรียญตรา The face of hope: Underground
Secret door
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 22 มิ.ย. 2017 @ 6:13pm
(0)
Labyrinth
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Big door
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Bunker gun
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Bunker robot
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Bunker elevator
5 จาก 5 ในชุดที่ 1