Huy hiệu Staircase of Darkness: VR
The Lord
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 22 Thg06, 2017 @ 6:11pm
(0)
Dark Lord
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Evils Cat
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Masked
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Ogre
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Boo
5 trong 5, sê-ri 1