เหรียญตรา Staircase of Darkness: VR
The Lord
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 22 มิ.ย. 2017 @ 6:11pm
(0)
Dark Lord
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Evils Cat
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Masked
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Ogre
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Boo
5 จาก 5 ในชุดที่ 1