Huy hiệu ShapeShifter
Soul
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 22 Thg06, 2017 @ 6:11pm
(0)
Ever shifting
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Break-through
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Lunar soul
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Solus
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Twin souls
5 trong 5, sê-ri 1