เหรียญตรา ShapeShifter
Soul
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 22 มิ.ย. 2017 @ 6:11pm
(0)
Ever shifting
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Break-through
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Lunar soul
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Solus
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Twin souls
5 จาก 5 ในชุดที่ 1