ShapeShifter значка
Soul
5 ниво, 500 опит
Откл. на 22 юни 2017 в 18:11
(0)
Ever shifting
1 от 5, серия 1
(0)
Break-through
2 от 5, серия 1
(0)
Lunar soul
3 от 5, серия 1
(0)
Solus
4 от 5, серия 1
(0)
Twin souls
5 от 5, серия 1