เลเวล 70 XP 28,216
584 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 71
เหรียญตรา