Úroveň 70 XP 28,468
332 XP pro dosažení 71. úrovně
Odznaky