Úroveň 70 XP 28,216
584 XP pro dosažení 71. úrovně
Odznaky