เลเวล 13 XP 1,602
198 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา