2clickz
Los Angeles, California, United States
 
 
Recovering CS:GO Cheater
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
938 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

3,332 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg11, 2020
1,603 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg06, 2020
1,613 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg07, 2019
< >
Bình luận
killin' on demand 12 Thg05, 2020 @ 1:57am 
rip bro