dean.rens
Gustav Oppenheimer   Chuuk, Micronesia
 
 
Just chillin'.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 19 giờ, 16 phút trước

Hoạt động gần đây

27 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg10
65 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg10
11.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
< >
Bình luận
dean.rens 13 Thg06 @ 10:59am 
puupuu
QWUMe 9 Thg06 @ 7:57pm 
hehe doge
QWUMe 8 Thg06 @ 5:04am 
░░░░░░░█▐▓▓░████▄▄▄█▀▄▓▓▓▌█
░░░░░▄█▌▀▄▓▓▄▄▄▄▀▀▀▄▓▓▓▓▓▌█
░░░▄█▀▀▄▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀░▓▌█
░░█▀▄▓▓▓███▓▓▓███▓▓▓▄░░▄▓▐█▌
░█▌▓▓▓▀▀▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▄▀▓▓▐█
▐█▐██▐░▄▓▓▓▓▓▀▄░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌█▌
█▌███▓▓▓▓▓▓▓▓▐░░▄▓▓███▓▓▓▄▀▐█
█▐█▓▀░░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▐█
▌▓▄▌▀░▀░▐▀█▄▓▓██████████▓▓▓▌█▌
▌▓▓▓▄▄▀▀▓▓▓▀▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓█▓▓▌█▌
█▐▓▓▓▓▓▓▄▄▄▓▓▓▓▓▓█▓█▓█▓█▓▓▓▐█
QWUMe 30 Thg03 @ 5:43pm 
>Plays for 800 hours in the week
>offline whole weekend