Thoo1
jack lin
 
 
1 个记录在案的 VAC 封禁 | 信息
上次封禁于 135 天前
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 8 ngày trước
Trò chơi yêu thích
1,675
Giờ đã chơi
68
Thành tựu

Hoạt động gần đây

6.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg11
5.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg11
4.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg11
< >
Bình luận
󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 25 Thg9 @ 8:24pm 
大佬求个好友位
wilhelm.scharf 29 Thg11, 2018 @ 9:45am 
Do you want free skins(100$)? Then watch this video and enjoy - https://www.youtube.com/watch?v=w1jdsFmWerw
SoT 15 Thg9, 2017 @ 9:29pm 
:bluebeast1:
SoT 5 Thg08, 2017 @ 7:28am 
一起 hi:steamhappy: