เลเวล 51 XP 15,786
414 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 52
เหรียญตรา