Úroveň 51 XP 15,786
414 XP pro dosažení 52. úrovně
Odznaky