flixz
Christoffer   Sweden
 
 
Blåvita krigare!




Rarest Achievement Showcase
dalcarlッ Sep 1, 2019 @ 2:19pm 
.................…………………………._¸„„„„_
…………………….…………...„--~*'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„
Soap in the Eye Dec 24, 2018 @ 10:03am 
………………........★...
…………………...☼☼...
……………… …*•○♥○•*…
……………… .*♥♫♀♂♫♥*’…
………..……*♥•♦►♫◄••♥* …
……………*♥☺▬♥☺♥▬☺♥* …
………….*♥•♥▬#♠ ♥#▬♥•*♥*…
…………*♥♫♥♥▬♫♥ ♥♫▬♥*♫* …
………*♥☺♥☺♥♫*♣♥♫♥☺♥☺ ♥*…
…….*♥♣♫♥♣♥☺♥♫♥☺♥� �♫♣♥*…
…….*♥♥☺♣♥♫♥♥♫♥☺♥♫ ♥♣☺♥♥*…
….…………………▓█...
…….………………▓█...
………………….๑۩۞۩๑…
Merry Christmas
Miller <> Mar 19, 2018 @ 8:43am 
tell park hes a fat ♥♥♥♥, perma bans me cause hes irl 40 yr old virgin
Soap in the Eye Dec 31, 2017 @ 4:58pm 
^:[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅P̲̅][̲̅P̲̅][̲̅Y̲̅] [̲̅N̲̅][̲̅E̲̅][̲̅W̲̅] [̲̅Y̲̅][̲̅E̲̅][̲̅A̲̅][̲̅R̲̅]:^
^.^ ░░░ђคթթץ ภєฬ ץєคг ░░░ ^.^
^.^ ░░░հმրրყ ղεω ყεმɾ ░░░░: ^.^
^.^ ░░░ԋαρρყ ɳҽɯ ყҽαɾ ░░░ ^.^
^.^ ░░░ђคթթץ ภєฬ ץєคг ░░░ ^.^
^.^ ░░░ӇAƤƤƳ ƝЄƜ ƳЄAƦ ░░: ^.^
^:[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅P̲̅][̲̅P̲̅][̲̅Y̲̅] [̲̅N̲̅][̲̅E̲̅][̲̅W̲̅] [̲̅Y̲̅][̲̅E̲̅][̲̅A̲̅][̲̅R̲̅]:^
Soap in the Eye Dec 24, 2017 @ 6:17pm 
...............¨♥*✫♥,
.........,•✯´.........´*✫
.......♥*.............. __/\__
.......*♥............… *-:¦:-*Happy HOlidays
...¸.•✫.............… /.•*•.\
...~`,`~................... |
¸....✫.................... *•*
´¸...*♥..´¸............ .*♥♫♥*Merry Christmas
´¸¸♥*................. ✯•♫•♥•*
´¸.•✫ ............... *♥•♫•♫♥*
~`,`~.............. .✯♥•♦♫♥•♥*.
`.✫`.............. .*♥☺♥•♥•☺♥*.
●/................ ✯♥•♥♠♫♥#♥•♥*..
/▌................*♥♫•♥♫•♥♫♥•♫♥*
/ \....................... ╬╬╬╬
Dj bj Aug 31, 2017 @ 6:10am 
+rep swish, köpte patriotic ar :heartris: