Kumi
 
 
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
1490 day(s) since last ban

Recent Activity

488 hrs on record
last played on Oct 25
27 hrs on record
last played on Oct 24
4,245 hrs on record
last played on Oct 24
Moon Man Mack May 10 @ 4:49am 
ooops what happened kiddy? XD
76561198097768157 May 6 @ 6:14am 
another russian lowlife trash cheater
2069 В May 5 @ 10:35am 
криворукий чмооооооооооооо
Exxidae Jun 5, 2020 @ 6:06pm 
Играет неплохо,флеймит плохо.
Illog1calBee Apr 10, 2018 @ 3:14am 
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:брат за брата ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . . . . . . . . . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . . . . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
Kysok❶❹❸ Dec 31, 2017 @ 3:03pm 
•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄*
--(☆*✦✦Mᴇʀʀʏ Cʜʀɪsᴛᴍᴀs ᴀɴᴅ ᴀ Hᴀᴘᴘʏ 2018✦✦ *☆)--
*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*