เลเวล 4 XP 440
60 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 5
เหรียญตรา