เลเวล 16 XP 2,373
27 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 17
เหรียญตรา