Úroveň 16 XP 2,373
27 XP pro dosažení 17. úrovně
Odznaky