เลเวล 63 XP 23,266
534 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 64
เหรียญตรา