เลเวล 12 XP 1,443
157 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา