Η λίστα αντικειμένων του Tri είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.