เลเวล 13 XP 1,783
17 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา