Huy hiệu Hikari! Clover Rescue
Elizabeth
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 3 Thg01 @ 12:34pm
(0)
Elizabeth
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Akane
2 trong 5, sê-ri 1
(2)
Kasumi
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Shizuka
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Urara
5 trong 5, sê-ri 1