la fraise 🍓
NeNe   Berlin, Germany
 
 
Tradeee
Srsly there's nothing to trade but this :2017stickyhotdog:


bind f "+lookatweapon; r_cleardecals"
bind q "use weapon_knife;slot1"
alias "+spin" "m_yaw 0.09"; alias "-spin" "m_yaw 0.022"; bind alt "+spin"
alias +duckjump "+jump; +duck";
alias -duckjump "-jump; -duck";
bind "SPACE" "+duckjump"
Currently Offline
I B U Y A B I G G E R C A T
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::sadud::sadud::evsmface::sadud::sadud::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::sadud::evsmface::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::sadud::sadud::evsmface::evsmface::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::sadud::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:
:evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface::evsmface:

Achievement Showcase
2,813
Achievements
6
Perfect Games
20%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
Counter-Strike: Global Offensive
1
Favorite Group
DINOSOWER
413,658
Members
12,565
In-Game
65,607
Online
2,849
In Chat
Salien Stats
Level Reached
9
Bosses Fought
1

Experience Earned
1,103,215

Recent Activity

35 hrs on record
last played on Nov 19
1,733 hrs on record
last played on Nov 19
43 hrs on record
last played on Nov 17
Tu14g cs.money Sep 10 @ 5:56am 
+rep
la fraise 🍓 Aug 25 @ 9:06am 
Làm bạn thôi cậu nhé. Lớn rồi.. Tình yêu phải cần thời gian và sự cố gắng của cả 2 mới có thể hình thành đươc. Không phải như trẻ con nữa mà cứ dăm ba câu là yêu được.. Lớn rồi. Có yêu bạn thì 2 ng cũng phải biết vì nhau nhé. Cố gắng cho cả 2 như vậy mới bên lâu được. Còn không nhanh rạn nứt lắm. Mà có yêu thì cũng đừng bỏ bê học hành nhé.. Học hành bây giờ quan trọng lắm đây, học để kiếm cái nghề cho mình. Kiếm đc vài đồng cho cái gia đình nhỏ bé sau này.. Vậy là được r. Bố mẹ bạn bè đều tin c.. Vậy hãy cố gắng lên nhé. Yêu 1 ng lâu còn hơn là lâu lâu yêu nhiều người.. Vậy nhé.. Cố lênnnn
la fraise 🍓 Jul 14 @ 10:30am 
ko e
Trinhmani Nov 24, 2019 @ 5:47am 
xin skin
Salt Nov 23, 2019 @ 7:43am 
Steam ong cung giau,nen coi nhu la hoc phi di =))
la fraise 🍓 Nov 23, 2019 @ 3:53am 
huhu toi xin lai dc ko ong