1 người thấy bài viết này hữu dụng
Tích cực
167.0 tiếng trong hai tuần trước / 5,677.1 giờ được ghi nhận
Đã đăng ngày: 1 Thg06, 2016 @ 8:38am
Đã cập nhật ngày: 13 Thg10, 2018 @ 1:10pm

○ Toxic Community
○ No Prime = Hackers only
○ Dev only care about Money
○ I liked CS Zombie Escape/Mod,
but there is no support for it.

CYK4 BLY4T IDI NAHUI
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước