เลเวล 10 XP 1,072
128 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา