Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
48 από 103 (47%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Rapidfire

Reach +200% attack speed.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Automation Activation

Activate 6 turrets in a single run.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Warm For Life

Die three times while burning.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Moon Worshipper

Carry 5 Lunar items in a single run.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Cleanup Duty

Destroy 20 flying rocks in Sky Meadow.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Engineering Perfection

Complete 30 stages.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Advancement

Complete a Teleporter event.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 9:15

Flawless

Fully charge a Teleporter without getting hit.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Warrior

Reach and complete the 3rd Teleporter event without dying.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

True Respite

Obliterate yourself at the Obelisk..
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Guidance Offline

Defeat the unique guardian of Siren's Call.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Learning Process

Die 5 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

I Love Dying!

Die 20 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Experimenting

Pick up 5 different types of Equipment.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

The Basics

Discover 10 unique white items.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

"Is This Bugged?"

Fail the Shrine of Chance 3 times in a row.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:48

Her Concepts

Find the Altar to N'kuhana.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Newtist

Discover and activate 8 unique Newt Altars.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Macho

Deal 5000 damage in one shot.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Huntress: Finishing Touch

As Huntress, land a killing blow with every possible hit of a single glaive.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Blockade Breaker

Kill 15 boss monsters in a single run.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Keyed Up

Defeat the Teleporter boss under 15 seconds.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Elite Slayer

Defeat an Elite-type monster.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Cut Down

Defeat 500 elite monsters.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Blackout

Defeat the unique guardian of Gilded Coast without any beacons deactivating.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Slaughter

Defeat 3000 enemies.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Bookworm

Collect 10 Monster or Environment Logs.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Deja Vu?

Loop back to the first stage.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Artificer: Orbital Bombardment

As Artificer, kill 15 enemies before touching the ground.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Artificer: Massacre

As Artificer, perform a multikill of 20 enemies.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Multikill!

Kill 15 enemies simultaneously.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

One with the Woods

Fully upgrade a Shrine of the Woods.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Mercenary: Demon of the Skies

As Mercenary, don't touch the ground for 30 seconds.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Going Fast Recommended

Reach +300% movespeed (includes sprinting).
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Warmonger

Complete 3 Combat Shrines in a single stage.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Never Back Down

In 4 consecutive stages don’t leave the teleporter radius until it is fully charged.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Trial of Command

Complete the Trial of Command.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Trial of Honor

Complete the Trial of Honor.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Trial of Glass

Complete the Trial of Glass.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Trial of Metamorphosis

Complete the Trial of Metamorphosis.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

...Maybe One More.

Duplicate the same item 7 times in a row with a 3D Printer.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Verified

Complete the first Teleporter event 5 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Power Plant

Repair the broken robot with an Escape Pod's Fuel Array.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

The Lone Survivor

Stay alive for 30 consecutive minutes.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

MUL-T: Pest Control

As MUL-T, defeat two Beetle Queens without leaving the teleporter zone.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Mechanic

Repair 30 drones or turrets.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Funded!

Collect $30,480 total gold.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ στις 8:09

Cosmic Explorer

Discover and enter three unique portals....To Be Left Alone

Stabilize the Cell in the Void Fields.

Captain: Worth Every Penny

As Captain, repair and recruit a TC-280 Prototype.

Captain: Mastery

As Captain, beat the game or obliterate on Monsoon.

Captain: Wanderlust

As Captain, visit 10 different environments in a single run.

Glorious Battle

Charge the Teleporter with less than 10% health.

Commando: Mastery

As Commando, beat the game or obliterate on Monsoon.

Commando: Godspeed

As Commando, fully charge the first-stage teleporter before the timer hits 5 minutes.

Commando: Rolling Thunder

As Commando, land the killing blow on an Overloading Worm.

Commando: Incorruptible

As Commando, clear 20 stages in a single run without picking up any Lunar items.

The Long Road

Complete 20 stages in a single run.

Washed Away

Beat the game.

The Calm

Beat the game on Monsoon difficulty.

Ascendant

Defeat the Teleporter bosses after activating 2 Shrines of the Mountain.

Prismatically Aligned

Complete a Prismatic Trial.

Naturopath

Without healing, reach and complete the 3rd Teleporter event.

Acrid: Mastery

As Acrid, beat the game or obliterate on Monsoon.

Acrid: Bad Medicine

As Acrid, land the final blow on a Scavenger.

Acrid: Easy Prey

As Acrid, land the killing blow on 50 total enemies that have 1 hit point left.

Acrid: Pandemic

As Acrid, inflict Poison 1000 total times.

Engineer: Better With Friends

As Engineer, recruit 12 minions at one time.

Engineer: Mastery

As Engineer, beat the game or obliterate on Monsoon.

Engineer: Zero Sum

As Engineer, finish charging the teleporter with zero monsters remaining on the stage.

Engineer: 100% Calculated

As Engineer, defeat the teleporter boss in less than 5 seconds after it spawns.

[REDACTED]

Open the Timed Security Chest on Rallypoint Delta.

Pause.

Free the survivor suspended in time.

Deicide

Defeat an Elite boss on Monsoon difficulty.

Huntress: Mastery

As Huntress, beat the game or obliterate on Monsoon.

Huntress: One Shot, One Kill

As Huntress, collect and carry 12 Crowbars at once.

Huntress: Piercing Wind

As Huntress, start and finish either Rallypoint Delta or Scorched Acres without falling below 100% health.

Death Do Us Part

Discover the hidden chamber in the Abandoned Aqueduct.

Loader: Earthshatter

As Loader, land a Charged Gauntlet hit at 300mph or higher.

Loader: Mastery

As Loader, beat the game or obliterate on Monsoon.

Loader: Swing By

As Loader, reach and proceed through the Celestial Portal in 25 minutes or less.

Artificer: Mastery

As Artificer, beat the game or obliterate on Monsoon.

Artificer: Chunked!

As Artificer, fully defeat the teleporter boss in a one-second burst of damage.

Mercenary: Mastery

As Mercenary, beat the game or obliterate on Monsoon.

Mercenary: Ethereal

As Mercenary, complete a Prismatic Trial without falling below 100% health.

Trial of Spite

Complete the Trial of Spite.

Trial of Enigma

Complete the Trial of Enigma.

Trial of Chaos

Complete the Trial of Chaos.

Trial of Dissonance

Complete the Trial of Dissonance.

Trial of Evolution

Complete the Trial of Evolution.

Trial of Sacrifice

Complete the Trial of Sacrifice.

Trial of Vengeance

Complete the Trial of Vengeance.

Trial of Kin

Complete the Trial of Kin.

Trial of Swarms

Complete the Trial of Swarms.

Trial of Death

Complete the Trial of Death.

Trial of Frailty

Complete the Trial of Frailty.

Trial of Soul

Complete the Trial of Soul.

The Demons And The Crabs

Kill 20 Hermit Crabs by chasing them off the edge of the map.

MUL-T: Mastery

As MUL-T, beat the game or obliterate on Monsoon.

MUL-T: Gotcha!

As MUL-T, land the killing blow on an Imp Overlord with the Preon Accumulator.

REX: Mastery

As REX, beat the game or obliterate on Monsoon.

REX: Dunked

As REX, kill a Clay Dunestrider on Abandoned Aqueduct by throwing it into a pit.

REX: Bushwhacked

As REX, complete an entire teleporter event while under 50% health.