Úroveň 43 XP 11,713
287 XP pro dosažení 44. úrovně
Odznaky