dog die
 
 
Herhangi bir bilgi verilmedi.
Şu anda Çevrimdışı
Son Çevrimiçi 121 gün önce

Son Etkinlikler

kayıtlarda 1,162 saat
son oynanma: 3 Şub
kayıtlarda 63 saat
son oynanma: 13 Tem 2018
kayıtlarda 16.3 saat
son oynanma: 17 Haz 2018
Peter 6 Şub @ 6:47 
迟来的新年快乐❤
Peter 24 Ara 2018 @ 4:30 
* . * .' * ★ * '*  *
* . ' +:..:+  ' ' *
.  * ☆☆☆ *  .
 * ' +:...+....:+ *
'  ' ☆☆☆☆☆  * ' 
 * * ' +:...:+@+:...:+  ' *
* . .☆☆☆☆☆☆☆ * ' * .
 . +:..:+&+:...:+:...:+
 * . ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ * '  *
' . +:...:+♡+:...:+§+:..:+
. * ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ' *
 .+:..:+♡+:..:+@+:..:+♡+:..:+
 .   . ▨  ' ' *   
♥〃´`)
 ,·´ ¸,·´`)
 (¸,·´ (¸:::heartp:♥Merry Christmas &
      Happy New Year ♥〃´`)
          ,·´ ¸,·´`)
          (¸,·´ (¸::heartp:♥
✪carney 8 Eki 2018 @ 7:06 
泥豪
Peter 30 Eyl 2018 @ 20:04 
国庆快乐
凯亚斯 17 May 2018 @ 21:00 
先有黑枪后有天,搞事怪们日神仙。
对友就如开自瞄,特感咋也打不中。
克前打包定乾坤,秒妹给药原地躺。
机枪玩的贼顺溜,不管队友一顿扫。
榴弹闲置多捞啊,直升机前倒三个。
钝器刀舌那叫帅,下一秒就叫救救。
空爆亨特不叫事,三秒过后一具尸。
把克拉到尸体前,泰拳大保健警告。
踩痰救人情可贵,买一送一真实在。
刀克刀的正起劲,飞来一枪变红血。
牛带人中一顿扫,半路驾崩能怪谁。
闲置起身速度快,队友一枪继续躺。
爷新语音多逼逼,菜的抠脚还指挥。
大佬高冷冲前面,被控立刻退游戏。
心态好的不说话,心态差的就开骂。
过气游戏死挣扎,录个视频没人看。
保佑菊胖会数三,求生之路永流传。
XEET6-A7 15 Şub 2018 @ 21:13 
新年快乐!祝你身体健康!万事如意!