Úroveň 45 XP 12,675
325 XP pro dosažení 46. úrovně
Odznaky