เลเวล 23 XP 3,994
206 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 24
เหรียญตรา