Úroveň 23 XP 3,994
206 XP pro dosažení 24. úrovně
Odznaky