Úroveň 12 XP 1,444
156 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky