0lej
Kacper "Olej" Olejnik   Lodz, Poland
 
 
                            𝒲𝐸𝐿𝒞𝒪𝑀𝐸 𝒯𝑅𝒜𝒱𝐸𝐿𝐿𝐸𝑅
:tradingcard: More Profile Designs Made By Me [0lejj.deviantart.com]
:tradingcard: Join My Discord "Centrum Anime" [PL] [discord.gg]
Currently Offline
Last Online 5 days ago
Artwork Showcase
𝕎𝔼𝕃ℂ𝕆𝕄𝔼 𝕋𝕆 𝕄𝕐 ℙℝ𝕆𝔽𝕀𝕃𝔼
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝒜𝒷𝑜𝓊𝓉 𝑀𝑒
⠀┌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I⠀N⠀T⠀R⠀ↀ⠀D⠀U⠀C⠀T⠀I⠀O⠀N
⠀└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Age: 15 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Relationship: N/A
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Languages: Polish/English⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Gender: ♂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Country: Poland⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Birthday: Jan 3
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––╯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––╯

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Likes: Games and Anime⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> LoL Stats [www.leagueofgraphs.com]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Dislikes: Dumb People⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> MyAnimeList [myanimelist.net]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––╯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––╯

⠀┌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Please don't add me if you...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Play CS:GO, are below level 2, beg for items, or spam game invites.⠀

⠀└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘
Favorite Group
Centrum Anime - Public Group
Jesteśmy małym serwerem Discord o tematyce stricte "mangozjebskiej", a to widoczne tutaj to nasza Steam'owa grupa publiczna. Serwer też jest publiczny, więc nie krępuj się i wbijaj!
10
Members
0
In-Game
1
Online
1
In Chat
Workshop Showcase

Recent Activity

157 hrs on record
last played on Jul 14
100 XP
6.5 hrs on record
last played on Jul 9
1.3 hrs on record
last played on Jul 9
KeepNowak Jul 9 @ 3:20pm 
Osu God...
NikoPL98 May 28 @ 10:08am 
+rep op kindred
Kaczorix Dec 29, 2017 @ 4:38am 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
V!rtu4L Nov 23, 2017 @ 9:11am 
+rep very good player
Obamus Reptilius Apr 22, 2017 @ 8:46am 
99999999999999666666696666666966666669
99999966999999669996696699999966999669
99999966999999669996696699999966999669
99666666666699666666696666666966666669
99999966999999669669996699999966999999
99999966999999669966996699999966999999
99999999999999669996696666666966999999


1. Zaznacz tekst
2. Wciśnij 'Ctrl + F'
3. Wpisz w pole wyszukiwania '6'
4. Przezytaj napis :D :D :D
Светлая ярость Dec 22, 2016 @ 10:41am 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░