Milošando (AfterMine.eu)
milos   Slovakia
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 53 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
701 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

213 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg04
357 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg04
2.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg11, 2018
< >
Bình luận
Jebnutý Kokotko 6 Thg04 @ 1:32am 
................…………………………._¸„„„„_
…………………….…………...„--~*'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"

Lucinka Pusinka 28 Thg01, 2018 @ 10:15pm 
Trade Your Cases For Keys! 4 CASES = 1 KEY : {ĐƯỜNG DẪN BỊ XÓA}
writing 19 Thg01, 2018 @ 10:37am 
Trade Your CS:GO Cases For Keys! (Rate 4 Cases for 1 key) {ĐƯỜNG DẪN BỊ XÓA}