Milošando (AfterMine.eu)
milos   Slovakia
 
 
未提供信息。
当前离线
上次在线 50 天前
1 个记录在案的 VAC 封禁 | 信息
上次封禁于 699 天前

最新动态

总时数 213 小时
最后运行日期:4月21日
成就进度   28 / 46
总时数 357 小时
最后运行日期:4月12日
成就进度   38 / 39
总时数 2.1 小时
最后运行日期:2018年11月18日
< >
留言
Jebnutý Kokotko 4月6日上午1:32 
................…………………………._¸„„„„_
…………………….…………...„--~*'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"

Lucinka Pusinka 2018年1月28日下午10:15 
Trade Your Cases For Keys! 4 CASES = 1 KEY : {链接已删除}
writing 2018年1月19日上午10:37 
Trade Your CS:GO Cases For Keys! (Rate 4 Cases for 1 key) {链接已删除}