เหรียญตรา The Deer
The God Deer
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 19 ม.ค. 2016 @ 8:55am
(0)
The Goody Deer
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Goody Rino
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Hidden Entity
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Fishy
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Good Squirrely
5 จาก 5 ในชุดที่ 1