Геометрии
Lod, HaMerkaz, Israel
 
 
за тобой выихали
Rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
106 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

4.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg10
129 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg10
1,232 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg09
Artur OfficialGames 24 Thg05 @ 8:08am 
noob no good player
Mars 17 Thg12, 2021 @ 2:47am 
- rep малолетний ♥♥♥♥♥♥♥♥юк
ГАСПАДИН БУМАГА 6 Thg12, 2021 @ 11:11pm 
-rep оскает оппонентов и играет как рак
Геометрии 2 Thg08, 2020 @ 11:16pm 
и чо
DeMoN- AnGel 24 Thg06, 2020 @ 5:01am 
+rep Норм чел ☺
love 23 Thg05, 2020 @ 1:09am 
- rep малолетний пиздюк