nick
 
 
Rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
Counter-Strike: Global Offensive

Hoạt động gần đây

2,109 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg01, 2021
1.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg12, 2020
5.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg12, 2020