ELZ3TA
Z3TA
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Imageneee
10 1 1
Trưng bày thành tựu
1,476
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
171
Giờ đã chơi
159
Thành tựu
Trưng bày ảnh chụp

Hoạt động gần đây

858 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg05
35 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg05
6.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg05
keyjinho[2º Perfil] 29 Thg04 @ 12:31pm 
Fast, friendly and great trader! +++rep
Brock Cena 13 Thg12, 2018 @ 11:29am 
alv prro
Ronlaen 7 Thg12, 2018 @ 7:04pm 
Excellent trader, +rep!
Brock Cena 9 Thg11, 2018 @ 6:19pm 
jodrr
Abrix 4 Thg10, 2018 @ 9:44pm 
Why did you sent a friend request, please tell me?
Mentor3 | TWoW.Games 31 Thg08, 2018 @ 2:41am 
Hello. This person https://steamcommunity.com/id/7612943250114721/ scammed me for 6 TF2 Keys and dont want to send it back, please make report about it on Steam. Thanks for your help)