SaS1337tk | ChallengeMe.GG
Bosnia and Herzegovina
 
 
      ᴍᴀᴋɪɴɢ sᴛᴇᴀᴍ ᴀʀᴛᴡᴏʀᴋs ғᴏʀ ᴄʜᴇᴀᴘ
        ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ
Trưng bày ảnh nghệ thuật
TRADING IN CSGO
Vật phẩm muốn trao đổi
800
Vật phẩm đã sở hữu
372
Trao đổi đã thực hiện
1,273
Giao dịch tại chợ
:DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser:


           ɴᴀᴍᴇ: sᴀs
           ᴀɢᴇ: 16 ʏ/ᴏ
        ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇs: ᴇɴɢʟɪsʜ, ᴅᴜᴛᴄʜ ᴀɴᴅ ʙᴏꜱɴɪᴀɴ
           ᴛʀᴀᴅᴇ
          


:DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser:
Trưng bày đánh giá
Nguyên văn bởi author:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♫ ʙʙɴᴏ$ - ᴍᴏɴᴇʏᴛᴀʟᴋ ♫⠀⠀⠀⠀
──────────⚪──────────────────────────────────────────────────────
⠀▐▐ ⠀►▏ ⠀⠀──○─ 🔊 ⠀₀:₁₆ / ₁:₃₇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴴᴰ⚙ ❐ ⊏⊐
https://www.youtube.com/watch?v=xmuPiXh4JBY
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - renx; ♡
272 đánh giá
Nhóm yêu thích
COMMEND ME ✔️ - Nhóm công khai
┳━╮╱┳━┓╭━╮┓╱┓┏┳┓┳╱┳━┓┓╱┓┳ ┣━┻╮┣┫╱┣━┫┃╱┃╱┃╱┃╱┣━╱┃╱┃┃ ┻━━╯┻━┛┗╱┻╰━╯╱┻╱┻╱┻╱╱╰━╯┻━
230,112
Thành viên
5,791
Đang chơi
12,294
Trên mạng
275
đang trò chuyện
.oZon :) 17 Thg03 @ 12:44pm 
+rep fair trader
SpeLLe 10 Thg03 @ 5:40am 
+rep Thank you! Awesome profile and a lot of hard work, well done! I appreciate your work and your creativity!
Ajax-iwnl 8 Thg03 @ 4:48am 
want to sell some/one of my items for your DZ keys - add me ill trade anything you want aslong as you dont low ball (your keys for my skins only)
ПАВ1337 6 Thg03 @ 2:16pm 
+rep fair trader
Clarence 5 Thg03 @ 11:01am 
+rep good player/nice trader
Seppix 2 Thg03 @ 11:43am 
+rep Very good at making artwork