เลเวล 109 XP 65,563
437 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 110
เหรียญตรา