Úroveň 109 XP 65,563
437 XP pro dosažení 110. úrovně
Odznaky