กลุ่ม STEAM
WolfPack․gg WolfPack․gg
กลุ่ม STEAM
WolfPack․gg WolfPack․gg
11
อยู่ในเกม
92
ออนไลน์
ก่อตั้ง
12 มิถุนายน 2020
เกี่ยวกับ WolfPack․gg

Welcome

WolfPack
Enjoy a great gaming experience on WolfPack! WolfPack is an online Hurtworld server created by a gamergroup that met eachother in Hurtworld.
We try to improve your gaming experience by keeping the server up to date, adding custom plugins, organizing events and by having a trustwothy staff team.

Server
WolfPack is a server with a lot of plugins like Kits, Teleportation, StaffRoster and much more! Our goal is to create the best possible gaming experience available on Hurtworld.
We, the staff team, try to be online as much as possible, but we also have other responsibilities like school and work.
If you ever need a staff member, you can contact us via discord, steam or by sending a mail to info@wolfpack.gg.

Donations
Want to support the server in return for some cool goodies? Go to our website www.wolfpack.gg and check out the store!
Normal donations are appreciated as well.

Media:
If you don’t want to miss important news from our Community such as new plugins or updates, make sure that you follow us on Social-Media! Click on the links below to visit them.

The WolfPack team wishes you good luck on our server and of course much fun!

- WolfPack Team

Links
Website[wolfpack.gg]
Discord[discord.wolfpack.gg]
Facebook[www.facebook.com]


Website[wolfpack.gg]
Discord[discord.wolfpack.gg]
Store[wolfpack.gg]
กระดานสนทนายอดนิยม
< >
2 ความเห็น
unbreakable42 18 ก.ย. @ 11:12pm 
lol
BWMH4581 12 ส.ค. @ 7:12pm 
te he
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
11
อยู่ในเกม
92
ออนไลน์
37 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
12 มิถุนายน 2020
เกมที่เกี่ยวข้อง