NHÓM STEAM
tv.spddl (•●
NHÓM STEAM
tv.spddl (•●
0
ĐANG CHƠI
16
TRÊN MẠNG
Thành lập
3 Tháng 3, 2013
Ngôn ngữ
Tiếng Đức
Địa điểm
Germany 
GIỚI THIỆU tv.spddl

Friends

www.twitch.tv/spddl
句_句
๏_๏
(•●्)
team♛spddl

Homepage[www.spddl.de]
Twitch Stream[www.twitch.tv]
Twitter Account
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
0
ĐANG CHƠI
16
TRÊN MẠNG
0 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
3 Tháng 3, 2013
Ngôn ngữ
Tiếng Đức
Địa điểm
Germany