ΟΜΑΔΑ STEAM
The Adult Gamers 21&UP
ΟΜΑΔΑ STEAM
The Adult Gamers 21&UP
104
ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
513
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
Ίδρυση
2 Σεπτεμβρίου 2016
Γλώσσα
Αγγλικά
ΠΕΡΙ The Adult Gamers

The Mature Gaming Community | 21+

ꜰᴏʀ ᴛʜᴏꜱᴇ ᴏɴ ꜱᴛᴇᴀᴍ ᴡʜᴏ ᴡɪꜱʜ ᴛᴏ ᴘʟᴀʏ ᴏʀ ᴄʜᴀᴛ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ꜱqᴜᴇᴀᴋᴇʀꜱ. ᴍᴀᴛᴜʀᴇ ɢᴀᴍɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴍᴀᴛᴜʀᴇ ᴅɪꜱᴄᴜꜱꜱɪᴏɴꜱ ᴇɴᴄᴏᴜʀᴀɢᴇᴅ.

ᴘ.ꜱ. ɪ ᴋɴᴏᴡ ɴᴏᴛ ᴀʟʟ ʙᴇʟᴏᴡ 21 ᴀʀᴇ ɪᴍᴍᴀᴛᴜʀᴇ ᴏʀ ᴇᴠᴇɴ ꜱqᴜᴇᴀᴋᴇʀꜱ, ʙᴜᴛ ᴛʜɪꜱ ɢʀᴏᴜᴘ ɪꜱ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴀ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛʏ ɢᴀᴍᴇʀꜱ ᴛʜᴀᴛ ᴀʀᴇ ʟᴀᴛᴇʀ ɪɴ ʟɪꜰᴇ ᴛʜᴀɴ ʜɪɢʜ ꜱᴄʜᴏᴏʟ.

*ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ꜱᴘᴀᴍ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜᴘ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛꜱ ᴡɪᴛʜ "ᴀᴅᴅ ᴍᴇ", ᴍᴀᴋᴇ ᴀɴ ɪɴᴛʀᴏᴅᴜᴄᴛɪᴏɴ (ᶜˡᶤᶜᵏ ᵗᵒ ˢᵗᵃʳᵗ) ᴀɴᴅ ʟᴇᴛ ᴜꜱ ᴋɴᴏᴡ ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴀʙᴏᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴀɴᴅ ᴏꜰꜰᴇʀ ꜰᴏʀ ᴀɴʏᴏɴᴇ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ʏᴏᴜ ɪɴꜱᴛᴇᴀᴅ. :)

https://discord.gg/YFgqwXp 18+ only personal discord for RustyGrillGamer.TV <Alaeri> must be verified via voice chat and social media.

***Any private profiles (at the time of reviewing for admission) will be denied***

Group Rules & Guidelines

The Adult Gamers Community Forums
Introductions & "Ask/Chat/Add-Me" Threads---☑Click to Start
Competitions, Giveaways, Events, & More
Steam Profile, Trading & Market Discussion
Gaming Lounge
Anime & Manga Lounge
General Discussions
Ventilation Area & Advice---☑About This Area
Serious Business & World News---☑About This Area

Rust Community Server:
Currently Down Rules & Suggestions
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
HEY, YOU! You're not getting any younger. I'm sorry about that! 🤣
What are you currently playing?
1,276 σχόλια
Goofster 1 Ιουλ στις 0:47 
I remember 30. Then there was 40. Now only 3.5 yrs to 50. As you so rightly put Serena, age is just a number, or as I like to think of it a state of mind. Happy belated bday wishes btw. Hope you had a great day
Princess Serena🌙 28 Ιουν στις 16:51 
Thank you :slimeamazed:
Aleal 27 Ιουν στις 7:58 
Happy Birthday Serena! :yay:
Alaeri 21 Ιουν στις 18:51 
Happy birthday! And that's true haha
Princess Serena🌙 21 Ιουν στις 18:47 
30 was hard! But it gets easier...it’s just a number...doesn’t matter I turned 33 today! I’m still young...
Alaeri 19 Ιουν στις 12:09 
Haha I feel you. I have few years left but its coming quick
104
ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
513
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
3 ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
Είσοδος
Ίδρυση
2 Σεπτεμβρίου 2016
Γλώσσα
Αγγλικά